MENU

Chi tiết sản phẩm

LÒ KHÍ HÓA ĐA NHIÊN LIỆU

Mã SP: Lò khí hóa đa nhiên liệu

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Cung cấp năng lượng sinh khối sạch bằng hệ thống lò khí hóa.

Ứng dụng:

Cung cấp năng lượng/cung cấp nhiệt cho các nhà máy có sử dụng chất đốt công nghiệp với giá thành hấp dẫn, giảm chi phí tiêu hao, tăng hiệu quả, năng suất của nhà máy. Liên hệ: 0927087999

.
.
.
.