MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu tuabin Amer

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Tự hào là đơn vị cung cấp dầu tuabin cho nhiều nhà máy thủy điện, nhiệt điện tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dầu tuabin, dịch vụ tư vấn, đào tạo kỹ thuật cách sử dụng dầu tuabin. Dịch vụ phân tích, test mẫu dầu tuabin miễn phí.

Ứng dụng:

Chi tiết: 0927087999.

.
.
.
.