MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu thủy lực Castrol

Mã SP: CASTROL

Giá: 48.000₫

Mô tả:

Cung cấp dầu thủy lực Castrol AWS 32/46/68, dầu thủy lực gốc kẽm, dầu thủy lực chống cháy. Cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn sử dụng dầu, đào tạo vận hành và bảo quản dầu thủy lực. Dịch vụ phân tích mẫu dầu miễn phí.

Ứng dụng:

Dầu thủy lực Castrol AWS 46/68 được khuyên dùng cho hầu hết các hệ thống thuỷ lực, hệ thống cần cẩu, ben, hệ thuỷ lực xe, các bơm, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp.

.
.
.
.