MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu đốt lò công nghiệp

Mã SP: Dầu DO, dầu FO, dầu điều, dầu FO-R

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Ứng dụng:

Chi tiết: 0927087999

Công ty PTI là nhà cung cấp lâu năm và có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dầu đốt, dầu đốt lò, chất đốt công nghiệp. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp nhiên liệu đốt lò, dầu đốt lò công nghiệp, dầu DO, dầu FO, dầu HFO, dầu HO-R, dầu điều, dầu FO-R.

Tên chỉ tiêu  Phương pháp thử

Mức

Khối lượng riêng ở 15oC, kg/lit

ASTM D1298

0,991

Độ nhớt động học ở 50oC cSt, không lớn hơn

ASTM D445

Max 380

Hàm lượng lưu huỳnh % khối lượng

ASTM D2622

Max 3.5

Điểm đông đặc oC

ASTM D97

+24

Hàm lượng tro % khối lượng

ASTM D482

0,35

Cặn Cacbon Coradson % khối lượng

ASTM D4530

22

Điểm chớp cháy cốc kín oC

ASTM D93

Min 66

Hàm lượng nước % thể tích

ASTM D95

1,0

Hàm lượng tạp chất % khối lượng

ASTM D473

0,15

Nhiệt trị cal/g

ASTM D4809

10250

 

.
.
.
.