MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu động cơ Total

Mã SP: TIR 7400 / Rubia XT

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Công ty chúng tôi cung cấp và tư vấn miễn phí cách sử dụng dầu nhớt Total với phẩm cấp phù hợp theo động cơ. Phân tích, test dầu nhớt động cơ Total theo yêu cầu hoặc theo định kỳ sử dụng.

Ứng dụng:

Cung cấp dầu nhớt động cơ Total với đủ các phẩm cấp và các thể loại bao bì.
Dầu động cơ máy xăng:
Quartz 9000 0W40
Quartz 5W30 / 10W40
Quartz 10W40 / 20W50
Dầu động cơ máy dầu:
Rubia TIR 7400 15W40 CI-4: 5L, 18L, 208L
Rubia TIR 6400 15W40 CH-4: 5L, 18L, 208L
Rubia XT 15W40 CF-4: 18L, 208L
Rubia XT 20W50 CF-4: 5L, 18L

.
.
.
.