MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu động cơ Castrol

Mã SP: Turbo max 15W40/20W50

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Công ty chúng tôi cung cấp và tư vấn sử dụng dầu nhớt với phẩm cấp phù hợp theo động cơ. Phân tích, test dầu nhớt động cơ theo yêu cầu hoặc theo định kỳ sử dụng.

Ứng dụng:

Dầu nhớt động cơ Castrol.

.
.
.
.