MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu động cơ Caltex

Mã SP: Delo

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Công ty chúng tôi cung cấp và tư vấn sử dụng dầu nhớt Caltex với phẩm cấp phù hợp theo động cơ. Phân tích, test dầu nhớt động cơ Caltex theo yêu cầu hoặc theo định kỳ sử dụng.

Ứng dụng:

.
.
.
.