MENU

Chi tiết sản phẩm

Dầu Diesel sinh học

Mã SP: BiFO

Giá: Liên hệ

Mô tả:

Cung cấp dầu diesel sinh học, dầu Fo chiết suất từ phế phẩm nông nghiệp.

Ứng dụng:

.
.
.
.